Boone & De Jaeger, Geassocieerde notarissen te Eeklo & Sint-Laureins (Watervliet)

 

Boone & De Jaeger

Geassocieerde notarissen te Eeklo & Sint-Laureins (Watervliet)

In de context van "nieuw erfrecht" vindt u op notaris.be nog volgende 17 artikels.

1 De hervorming van het erfrecht: grotere vrijheid om uw nalatenschap te regelen
Het federaal parlement heeft op donderdag 20 juli 2017 een wet tot hervorming van het burgerlijk erfrecht...

2 Een erfenis verwerpen of aanvaarden met minder risico’s
Mensen zijn niet altijd verplicht om een erfenis te aanvaarden. Gelukkig maar, want in een erfenis kunnen...

3 Wat je moet weten over het nieuwe erfrecht
Het nieuwe erfrecht is een feit! Vandaag in het Belgisch Staatsblad: de hervorming van het erfrecht,...

4 Mijn vermogen, mijn kinderen...mijn keuze?
Als mensen een lijstje zouden moeten maken van dé belangrijkste zaken in hun leven, dan staat...

5 Erven: nieuwe brochure beschikbaar!
Alles wat je moet weten over je erfenis, incl. de nieuwigheden die op 1 september 2018 in werking treden!...

6 Wat zijn de voordelen van een schenking?
Je vermogen in de erfenis laten zitten of op voorhand een schenking doen? Zullen je erfgenamen minder...

7 Minister Koen Geens wil mensen gerust gevoel geven bij schenkingen en successieplanning
Minister van Justitie Koen Geens staat, bij zijn hervorming van het erfrecht, ook stil bij de schenkingen...

8 Nieuw erfrecht maakt erfovereenkomsten mogelijk
Wat is een erfovereenkomst? Welke mogelijkheden biedt zo'n overeenkomst voor uw erfenis? En wat is...

9 Schenkingen: nu en in het nieuwe erfrecht
Stel dat je aan één van je kinderen een schenking hebt gedaan. Maar bij je overlijden wens...

10 5 cruciale vragen over het nieuwe erfrecht
Vanaf 1 september 2018 is het zover: het nieuwe erfrecht treedt in werking. Vanaf die datum krijgen mensen...

11 Wat erven echtgenoten van mekaar?
Wat als je al dan niet kinderen hebt? Wat bij een tweede huwelijk? En wat zegt het nieuwe erfrecht hierover? U...

12 Wat je moet weten over het nieuwe erfrecht
Vanaf 1 september 2018 gelden nieuwe regels i.v.m. je erfenis. Wat zijn de nieuwigheden? Ontdek onze...

13 Is het erfrecht van de langstlevende huwelijkspartner gewijzigd sinds 1 september 2018?
Ons erfrecht heeft sinds 1 september 2018 een grondige up-date ondergaan. Over de nieuwe regels die betrekking...

14 Het nieuwe erfrecht: wat is de impact op jouw erfenis en eerdere schenkingen?
Sinds 1 september 2018 is het erfrecht hervormd. De regels rond erfenissen en schenkingen zijn dus bijgestuurd....

15 Wat is een erfenissprong?
Kan je je nalatenschap verwerpen in het voordeel van je kinderen? Wat zegt het nieuwe erfrecht hierover?...

16 Het nieuwe erfrecht en de verrekening van schenkingen
Na de invoering van het nieuwe erfrecht: hoe worden schenkingen in rekening gebracht? Wat zijn de gevolgen...

17 Wat is het nut van een erfovereenkomst?
Het nieuwe erfrecht introduceert een nieuw instrument: de erfovereenkomst. Wat kan je hiermee zoal regelen,...

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .