Boone & De Jaeger, Geassocieerde notarissen te Eeklo & Sint-Laureins (Watervliet)

 

Boone & De Jaeger

Geassocieerde notarissen te Eeklo & Sint-Laureins (Watervliet)

8

Wat moet ik doen in een bemiddeling?

Alle partijen in een bemiddeling moeten zich ertoe verbinden:
- te zoeken naar een overeenkomst die voor alle partijen bevredigend is;
- elkaar te respecteren en naar wederzijdse wensen en bekommernissen te luisteren;
- te onderhandelen vanuit bekommernissen en niet vanuit standpunten;
- alle informatie zo juist en volledig mogelijk te verschaffen;
- alle gedragingen of acties te vermijden die de bemiddeling zou kunnen bemoeilijken of belemmeren.
 

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .